Numismatiska Klubben i Uppsala


Startsida
Program
Mötesreferat
Bli medlem
Historik
Stadgar
Samla mynt
Jubileumsbok
Jubileumsbok 2009
Jubileumsbok 2019
SmÄskrifter
Auktionskatalog
Länkar
Kontakt
Samlad Glädje
Numismatiska klubben i Uppsala 1969-1999

Numismatiska klubben i Uppsala grundades 26 mars 1969. För att uppmärksamma 30-års jubileumet, har klubben utgivit en jubileumsbok. Boken, som är inbunden, omfattar ca. 170 sidor och är rikt illustrerad.

Boken kan beställas genom insättning av 150 kr på Numismatiska klubben i Uppsalas bankgiro 871-4578. Priset inkluderar försändelse inom Norden. Boken kan även köpas på klubbens sammankomster och på Kungliga Myntkabinettet, för 100 kr.

Recensioner:
"Detta är ett av de sällsynta fall då samlare, mynthandlare och forskare möts i samma bok runt sitt gemensamma intresse, alla från sina egna utgångspunkter i materialet. Resultatet har blivit en intressant och underhållande bok, vilket ger läsaren stor variation och omväxling. Boken innehåller tjugoen artiklar. Det bjuds på spännande minnen och sällsamheter ur myntvärlden, forskning, där ny- och återupptäckter och teorier presenteras, vilket ger boken status av referensverk. Vi möter mynt, medaljer, polletter och får en kulturhistorisk inblick i bruket av dem och hur de påverkas av, respektive påverkat, sin omgivning."
Ulrika Bornestaf i Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 2, 2000.

"Valet av skribenter har gett en bra blanding av ämnen" - "skribenterna är kunniga i sina ämnen och det märks. Förhoppningsvis bryter boken mark och undertecknad hoppas få möjligheten att köpa liknande böcker, gärna med lokal anknytning. Boken kan varmt rekommenderas!"
Jimmy Häggqvist i Numismatiskt Forum, nr 1, 2000.

"... en fin svensk bog ..." - "21 svenske numismatikere har skrevet om et yndlingsemne i anledning af 30-året for Numismatiska klubben i Uppsala, og emnerne går fra antikken over vikingetid og middelalder til nyere tid og medaljekunst." - "Det meget smukt opsatte og trykte bog har folgt undertegnede på mange rejser..."
Jørgen Steen Jensen i NNUM 2001, nr 4, sid. 73.


Sven-Erik OlssonNumismatiska klubben i Uppsala 1969-1999.
Per-Göran CarlssonDen svenska myntmarknadens utveckling 1969-1999.
Curt EkströmKvalitet och prisbild på antika mynt.
Frédéric ElfverTorspenningen från Uppsala. Om ett bortglömt myntfynd från 1680-talet.
Anders FrösellEtt svensk-franskt kulturutbyte på 1600-talet.
Christian HamrinMyntprägling och präglingsavvikelser på moderna mynt.
Bengt HemmingssonApokryfiska mynt från Erik XIV:s tid.
Frands HerschendViktbestämningarna på bägarna från Holby på Lolland.
Kjell HolmbergEtt tidigare opublicerat exemplar av Albrekt av Mecklenburg, LL 1.
Kenneth JonssonMyntreformen i Svealand 1216.
Lars O. LagerqvistDen sista kröningen i Uppsala domkyrka.
Elsa LindbergerFlight 939. Eller fågelvägen York-Uppsala. Om Anlaf Cununcs mynt i Uppsala universitets myntkabinett.
Carl-Axel Lindblom2 Daler SM 1673 från Garpenberg. Minnen och kommentarer.
Brita MalmerSigtuna eller Lund? Om egentliga stampkopplingar och oväntade fyndplatser.
Harald NilssonFrån Apollon till Daniel Fryklund. Musikinstrument på antika mynt i Musikmuséets samlingar.
Ulf NordlindBror Hjort. En stor medaljkonstnär från Uppland.
Cecilia PerssonAktiv och passiv. Klassificering av vikingatida skattfynd utifrån myntsammansättningen.
Torbjörn SundquistKastpenningar och regentkröningar i Uppsala domkyrka 1528-1675.
Bertel TingströmClevevapnet.
Eva WiséhnRunmärkt.
Ian WiséhnFriherre Henning Wrangel och papperspolletterna från Sperlingsholm.