Numismatiska Klubben i Uppsala


Startsida
Program
Mötesreferat
Bli medlem
Historik
Stadgar
Samla mynt
Jubileumsbok
Jubileumsbok 2009
Jubileumsbok 2019
Småskrifter
Auktionskatalog
Länkar
Kontakt
Samlad Glädje 2019
Numismatiska klubben i Uppsala 1969-2019

Numismatiska klubben i Uppsala grundades 26 mars 1969. För att uppmärksamma 50-års jubileumet, har klubben utgivit en jubileumsbok. Boken, som är inbunden, omfattar 356 sidor med 38 artiklar och är rikt illustrerad i färg.

Priset för boken är 300 kr. Inklusive porto blir det 350 kr, som kan betalas på NKU:s bankgiro 871-4578 vid beställning. Skicka gärna meddelande om beställning samt postadress till info@nku.nu.Förord: (pdf)

Henrik Alfredsson: Stibe - berättelsen om en märkesfirma som satt sin prägel på Uppsala (pdf)
Florent Audy: Pierced coins in Viking-Age Scandinavia; problems and identification (pdf)
Kent Bengtsson: Ett opublicerat vikingatida hängsmycke från Lund (pdf)
Jan-Olof Björk: Tryckta hyllningar och hågkomster med numismatisk anknytning (pdf)
Dan Carlberg: Tidiga polletter från Vattholma (pdf)
Per-Göran Carlsson: Den svenska myntmarknadens utveckling 2009-2019 (pdf)
Lennart Castenhag: Skandinaviens första mynt (pdf)
Curt Ekström: Det makedonska kungariket - från världsherravälde till fall återspeglat i mynten (pdf)
Hubert Emmerig: Linné medals in the Brettauer collection (pdf)
Roland Falkensson: Carl Gustav Fehrman (1746-1798) - rekordung gravör på Myntverket (pdf)
Svante Fischer: “Et ego in Arcadia” – A quinquennial ‘Concordia’ from Viggeby parish, Uppland, Sweden (pdf)
Monica Golabiewski Lannby: Depåfynd med ursprung i det sena 1100-talets mynthus i Sigtuna? (pdf)
Bo Gunnarsson: York, Lund och myntmästaren Asketill - en ny hypotes om den äldsta delen av kedja 105 (pdf)
Ylva Haidenthaller: Skruvdalern i Uppsala universitets myntkabinett: ett mynt fyllt med konst (pdf)
Ragnar Hedlund: Vardagens berättelser: något om romerska provinsmynt (pdf)
Bengt Hemmingsson: Johan Gabriel Wikmans provriksdaler 1795 (pdf)
Kjell Holmberg: Ytterligare ett exemplar av Sören Norbys Kustö-skilling (pdf)
Eeva Jonsson: Rara mynt och medeltida myntoffer från Västerås domkyrka (pdf)
Kenneth Jonsson: Skatten från Sysslomansgården i Uppsala 1775 och myntcirkulationen under Gustav Vasa (pdf)
Elin Klingstedt: En medaljodyssé i Johan Jakob Huldéns fotspår (pdf)
Eric Knutsson: Ett annorlunda samlande - mynt är inte bara betalningsmedel! (pdf)
Viacheslav Kuleshov: Georgian silver coins struck with the name of David Kuropalates (pdf)
Ivar Leimus: Mäetaguse, Estland, ett depåfynd från tidigt 1000-tal (pdf)
Hendrik Mäkeler: Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar vid Uppsala universitet (pdf)
Michael Märcher: Salomon Ahron Jacobsson om Monten i Stockholm 1799 (pdf)
Harald Nilsson: Diplomaten och myntsamlaren Julius Löytved (1836-1911) och hans verksamhet som (vice-)konsul i Beirut (pdf)
Ulf Nordlind: Samfundet Kungl. Myntkabinettets Vänner - en kort tillbakablick och dess medaljutgivning (pdf)
Sven-Erik Olsson: En medaljutflykt med start i Uppsala (pdf)
Rolf Sandström: Romersk inflation som den speglas av mynten – några reflektioner (pdf)
Sonny Serrestam: Färgglada inträdesbevis till idrottsrörelsen (pdf)
Peter Sjökvist: REDEVNT SATVRNIA REGNA – Ulrika Eleonora och guldåldersmyten (pdf)
Lennart Ström: Carl XVI Gustaf på reguljära mynt (pdf)
Ingemar Svenson: 50 år av digital utveckling (pdf)
Roger Svensson: Förfalskningar av medeltida brakteater (pdf)
Tuukka Talvio: Augustin Ehrensvärd och hans krigsmedaljer (pdf)
Bernt Thelin: Polletter använda på automatrestauranger i Stockholm (pdf)
Andreas Westermark: Penningväsende och mynt i romerska Egypten (pdf)
Magnus Wijk: Uppsala universitets myntkabinett och evakueringen till Viks slott 1940-1941 (pdf)

Bilaga I: Sammanställning av klubbens möten och aktiviteter 2010-2019 (pdf)
Bilaga II: Bilder från verksamheten (pdf)
Bilaga III: Författarpresentationer (pdf)