Numismatiska Klubben i Uppsala


Startsida
Program
Mötesreferat
Bli medlem
Historik
Stadgar
Samla mynt
Jubileumsbok
Jubileumsbok 2009
Jubileumsbok 2019
Småskrifter
Auktionskatalog
Länkar
Kontakt
SVENSKA NUMISMATISKA TIDSKRIFTER


Författarna Magnus Wijk och Kjell Holmberg har genom ett mycket omfattande arbete med dels inventering av vilka tidskrifter som utgivits, dels efterforskningar kring tidskrifternas tillkomst och historia, sammanställt denna historik och bibliografi över svenska numismatiska tidskrifter. Författarnas informationsinsamling har pågått under lång tid, och det är med glädje som Numismatiska Klubben i Uppsala nu i tryckt form kan föra ut dessa forskningsresultat till en större krets.

Bokens inledande kapitel summerar tidskrifternas historia samt påvisar dessa tidskrifters väsentliga betydelse i ett numismatiskt nyttobibliotek. Tidskrifterna är ju inte bara en samling av mer eller mindre bra artiklar i ett mycket stort antal ämnen, de är också unika tidsdokument i vilka man kan följa samlarmarknadens utveckling, mynthandlares och medaljutgivares uppgång och fall, myntklubbars aktiviteter, auktionsreferat och mycket, mycket annat. Boken ger också en mängd tips kring hur man kan samla tidskrifter - anskaffning, förvaring, kvalitetsbedömning, inbindning, m.m.

Därefter följer den illustrerade bibliografin, där varje tidskrifts historia sammanfattas och alla utgivna exemplar förtecknas och i många fall även bilagor. Andra uppgifter av stort intresse är t.ex. upplagesiffror. Bokens tredje del förtecknar mera summariskt ett antal andra seriella numismatiska publikationer, som inte kan klassificeras som tidskrifter.

Den illustrerade boken omfattar 61 sidor. I boken ingår också en avkryssningslista för den som vill ha en översikt över vad som utgivits och vad som finns i det egna biblioteket.

Boken kan köpas på Numismatiska Klubbens i Uppsala sammankomster för 100 kr. Den kan också beställas genom att betala 125 kr (inklusive inrikes porto) till klubbens bankgiro 871-4578. Märk inbetalningen "Småskrift nr 1". För beställningar från utlandet - kontakta klubben via info@nku.nu.