Numismatiska Klubben i Uppsala


Startsida
Program
Mötesreferat
Bli medlem
Historik
Stadgar
Samla mynt
Jubileumsbok
Jubileumsbok 2009
Jubileumsbok 2019
Småskrifter
Auktionskatalog
Länkar
Kontakt
GUNNAR EKSTRÖMS MYNTSAMLING


Numismatiska Klubben i Uppsala har härmed glädjen att presentera klubbens småskrift nummer 2. Den har titeln "Index över Gunnar Ekströms myntsamling såld genom B. Ahlström mynthandels auktioner 1975-1987" och är författad av klubbens högst aktive medlem Magnus Wijk.

Gunnar Ekström var en av 1900-talets främste myntsamlare som under närmare ett halvsekel byggde upp en imponerande samling. Efter hans död inrättades "Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning" varvid stora delar av myntsamlingen såldes genom B. Ahlström mynthandels auktioner under åren 1975-1987 och de influtna medlen tillföll stiftelsen.

Den enorma myntsamlingen försåldes vid åtta auktioner och de enskilda mynten beskrivs i Ahlströms auktionskataloger med hög detaljrikedom, till stor del med proveniensanteckning och med fotografisk återgivning. För den som är speciellt intresserad av mynt från en viss tidsperiod eller den som vill ha en allmän överblick över Ekströms samling utgör föreliggande index ett viktigt och sedan länge efterfrågat komplement till auktionskatalogerna.

Indexet omfattar en förteckning över de försålda mynten systematiskt ordnade efter kungar och valörer enligt: Lars O. Lagerqvist, "Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt Gotländska mynt", Stockholm 1970; B. Ahlström, Y. Malmer och B. Hemmingsson, "Sveriges Mynt 1521-1977" Stockholm 1976; B. Ahlström, Y. Malmer och K. Jonsson, "Sveriges Besittningsmynt", Stockholm 1980; A. Frösell och K. Jonsson, "Fredrik I:s hessiska mynt", Myntkontakt Nr 7, 1983.

Utöver indexet, som upptar huvuddelen av småskriftens 80 sidor, ges en beskrivning av Ekströms myntsamling försåld genom Ahlströms auktioner med avseende på innehåll, kvalitet, raritet och värde, samt inte minst intressant ett kapitel om uppbyggnaden av Ekströms myntsamling, baserad på proveniensanteckningarna.

Boken kan köpas på Numismatiska Klubbens i Uppsala sammankomster för 100 kr. Den kan också beställas genom att betala 125 kr (inklusive inrikes porto) till klubbens bankgiro 871-4578. Märk inbetalningen "Småskrift nr 2". För beställningar från utlandet - kontakta klubben via info@nku.nu.